verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
19 november 2015 ministerie-vws nieuws

Akkoord Indisch platform en Staatssecretaris van Rijn

Voorlopige oplossing Indische kwestie en backpay
Na jaren van overleg is er een voorlopige oplossing gevonden voor de z.g. Indische kwestie. Het gaat hier om excuses, backpay (voor onbetaalde salarissen) en oorlogsschade. In het verleden werd deze uiterst gevoelige zaak meermalen afgewezen op verkeerde gronden. Staatssecretaris van Rijn heeft zich, nadat hij zich in de zaak had verdiept, sterk gemaakt om tot een overeenstemming te komen met het Indisch Platform. De voorlopige regeling per 15 augustus 2015 houdt in dat zij die in dienst waren bij het Nederlands Indisch Gouvernement in aanmerking komen voor de Backpay. Uiteraard komen ook mensen met Molukse achtergrond die aan bovenstaand criterium beantwoorden daarvoor in aanmerking. De backpay bedraagt €25.000 netto.