verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
11 juli 2013 getto-uitkeringen

Nieuwe informatie over BADV en afwijzingen voor Gettofonds

Afwijzingen Gettofonds mogelijk toch
centraal afgehandeld

Zojuist is er uitvoerig contact geweest met de jurist die het VBV terzijde staat. In overleg met en op advies van hem werden eerdere berichten met bezwaarbrief van deze website verwijderd.
Hij deelde ons mee dat hij een  rechtszaak vermijdende overeenkomst zal indienen, oftewel in het Duits een ‘Klagenvermeidung Vereinbarung’.
Dit betekent ook dat de bezwaarbrief welke eerder op deze site werd geplaatst beter nog niet kan worden verzonden. Het is namelijk niet uitgesloten dat daaraan gerechtelijke kosten zijn verbonden. Die moeten hoe dan ook zo veel mogelijk worden vermeden.

Verstrijken van bezwaartermijn
Mochten er echter personen zijn bij wie de bezwaartermijn dreigt te verlopen dan raden wij u aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het VBV. Dat kan via deze website of rechtstreek via info@vbvinfo.nl .
De hele kwestie is nu in handen van de advocaat van het VBV en hij houdt ons geheel op de hoogte van zijn acties en de voortgang daarvan.
Zodra er meer bekend is, krijgt u direct langs deze weg informatie. Naar verwachting is dat begin volgende week.