verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
11 augustus 2011

Vervolg van VBV versus directie Beth Shalom

Over Beth Shalom

80% van ons ledenbestand potentiële cliënten van Beth Shalom.

Vanmiddag geïnterviewd door Nieuwsuur over de perikelen rond Beth Shalom. Geen idee wat de redactie uiteindelijk gebruikt.
Je wikt en weegt datgene dat je zegt. Je wilt niet persoonlijk zijn. Maar toch.
De ervaringen van de familie Verhoeve staan centraal. Deze familie had al in 2004 een lijst van wezenlijke klachten. Die maakte zij aanhangig maakte bij het SIGRA (Stichting Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam) de klachtencommissie voor de zorgsector.
Deze familie werd op ieder punt in het gelijk gesteld; de problematiek is dus niet nieuw. De problematiek bestaat dus niet sinds augustus 2010 toen de inspectie het rapport openbaar maakte.
Het is dus ook niet zo dat er mensen zijn die de vuile was buiten hangen. Die vuile was lag immers op straat toen het rapport openbaar werd gemaakt en niemand anders dan het management van Beth Shalom kan daar verantwoordelijke voor worden gesteld.
Ons medeleven gaat volledig naar de bewoners. Niet alleen medeleven maar ook de solidariteit.
Wij roeren ons in deze discussie omdat 80% van ons ledenbestand potentiële bewoners zijn van Beth Shalom.

Recht op kwaliteit geborgde zorg
Beth Shalom is het enige Joodse bejaardentehuis in Nederland. Dat feit schept extra verantwoordelijkheden.
Het zijn religieuze, sociale of historische achtergronden die mensen doen kiezen voor Beth Shalom. De gemeenschappelijke rugzak -WO-II- is ook een grote bindende factor.
Mensen kunnen geen weloverwogen keuze maken. Je kunt immers geen verschillende zorgcentra met elkaar vergelijken. Geen tehuis biedt wat Beth Shalom in de doelstellingen heeft staan. Je hebt immers maar één mogelijkheid.
Het kan niet zo zijn dat men wegens gebrek aan concurrentie, geen garantie heeft op kwaliteitsgeborgde zorg.

Kritiek niet laakbaar, wel noodzakelijk
De Nederlandse overheid heeft criteria vastgelegd waaraan de zorgcentra moeten voldoen. Daarvoor zijn protocollen opgesteld die nageleefd moeten worden. Ook door Beth Shalom. De directie van Beth Shalom is gezakt voor het geven van uitvoering aan een verantwoorde naleving van deze criteria. Los van de klachten die ons bereiken over zorg, bejegening en toewijding zijn er klachten van ernstiger aard. Deze klachten van de Inspectie zijn simpel; deze betreffen hygiëne, veiligheid in breedste zin van het woord, dossierkennis en het geven van leiding. Het aansturen dus van de verschillende disciplines binnen het bedrijf.
Beth Shalom werkt met verouderde kennis en gedateerde protocollen. De geldende normen voor een modern zorgcentrum worden door Beth Shalom niet gehaald.
Onze kritiek is niet laakbaar maar noodzakelijk.

Gebrek aan reflectie
Wij hebben ons gewend tot JMW en hebben gevraagd hoe deze zich gaat inzetten om de ontstane situatie te helpen oplossen.
Het antwoord was even simpel als verbijsterend: ‘Wij doen niets want het betreft hier een collegiale instelling en als de zaak gesloten moet worden dan moet de inspectie dat maar doen‘.
Uiteraard hebben wij de heer Bloemendal op de hoogte gesteld van ons standpunt. Hij heeft ons teruggemaild. Hij wil wel telefonisch een en ander aangaande het rapport aan ons uitleggen. Wij hebben daar echter niet zo’n behoefte aan.
Zijn gezichtspunt is duidelijk. Hij blijft zitten.
Hij zegt verder geen boodschap te hebben aan ‘die mensen van het VBV’.
Dit geeft in de kern het probleem aan. Ook zijn antwoord in het NIW is duidelijk. Hij kan er eigenlijk niet zo veel aan doen. Het is die grenzeloze zelfgenoegzaamheid die ons zo kritisch maakt. Er is op geen enkele wijze sprake van zelfreflectie.

Zorgcircuit
De ene organisatie binnen het joodszorgcircuit houdt de ander de hand boven het hoofd. Het rapport is nog warm en het zorgcircuit verstuurt een vrolijk gekleurde folder.
Bij Beth Shalom is het tof, staat er. Hoe zo tof?
Er staat niet dat de lift van Beth Shalom vaak de geur heeft van een openbaar urinoir.
Verder wordt er weer een vlot ogende advertentie geplaatst met een oproep voor nieuw personeel. Een advertentie voor het ‘meest bijzondere zorgcentrum van Nederland’.
Maar wat heb je eigenlijk aan personeel als je dat niet kunt aansturen. Het blijkt overigens bij inwinning van nadere informatie dat het contingent goed opgeleide verpleegkundigen voldoende zou moeten zijn.
Als is gebleken dat het management faalt, doet het nogal vreemd aan om nieuw personeel aan te trekken. Wie gaat dat nieuwe personeel dan aansturen? En is daar dan wel ineens geld voor?
Hoe zat het ook al weer met dat verdronken kalf en de put?
Het is interessant om te weten welke financiële bronnen voor deze actie worden aangeboord.

Wordt vervolgd.