verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
2 mei 2013

Peidooi voor gedegen onderwijs over WO II

Op 4 april j.l. bezochten Flory Neter en Wil Groen het ministerie van VWS. Het VBV-bestuur had een gesprek aangevraagd met Marcel Floor, hoofd van de afdeling Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.
Binnen het VBV maakt men zich zorgen over de gebrekkige kennis van sommige jongeren over de ernst van datgene wat zich in de tweede wereldoorlog heeft afgespeeld. In het bijzonder werd holocaustontkenning en discriminatie in het algemeen ter discussie gesteld.
Het VBV-bestuur onderschrijft volledig het hieronderstaande pleidooi van Dirk Mulder. Wij zijn dan ook van mening dat ernstig moet worden nagedacht hoe wij nieuwe generaties de boodschap ‘Nooit meer Auschwitz’ indringend door kunnen geven. Het oprichten van een leerstoel lijkt ons een uitstekend plan.

Onderwijs aan leerlingen over Tweede Wereldoorlog moet beter
Pleidooi voor Hoogleraar Educatie van en over ‘de oorlog’

Directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork pleit vandaag in dagblad TROUW voor een verbetering van de educatie over de Tweede Wereldoorlog aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Mulder signaleert dat het steeds moeilijker wordt het verhaal van de oorlog op een goede manier op deze jongeren over te brengen, terwijl iedereen dat wel erg belangrijk vindt. Vragen als: “Wat moet en kan ik deze leerlingen bijbrengen en hoe doe ik dat het beste?” en “Hoe meet ik de resultaten?” moeten volgens Mulder wetenschappelijk onderbouwd beantwoord worden. Hij pleit daarom voor een leerstoel ‘Educatie van en over de oorlog’.

Mulder: “‘Nooit meer Auschwitz’. Dat is de opdracht die we de jongere generaties menen te moeten meegeven. Op hun schouders leggen we de last om lessen uit het verleden te trekken. We betrekken basisscholen en oudere leerlingen bij herdenkingen en andere activiteiten, en stimuleren docenten een vervolgingsplek als Westerbork te bezoeken, soms zelfs de reis naar Auschwitz te ondernemen. En op die plekken vertellen we hen van de verschrikkingen die er zijn gebeurd. En dan komt het allemaal goed: ‘Nooit meer Auschwitz!’”.

Aan de inzet en goede bedoelingen van de museale instellingen en organisaties die zich op het herinneringswerk zijn gaan richten, hoeft volgens Mulder niet te worden getwijfeld. “Maar men mag best de vraag stellen of er altijd doordacht, analyserend en zelfkritisch te werk wordt gegaan. Er wordt ook het nodige gefröbeld in het educatieve oorlogsland. Zeker, altijd met veel toewijding, maar of het allemaal het gewenste effect sorteert?”.

Om die vraag goed te kunnen beantwoorden pleit de directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork voor het benoemen van een hoogleraar Educatie van en over ‘de oorlog’. ”Menen we echt dat de overdracht aan jongere generaties wezenlijk is, dan zullen we daar ook wetenschappelijke inhoud aan moeten geven. En dat kan niet zonder een leerstoel Educatie over ‘de oorlog’. Het is de basis om het dagelijkse educatieve werk op een hoger plan te brengen, waarbij niet gemeenplaatsen als ‘nooit meer’ de boventoon voeren, maar de aandacht is gericht op nadenken en ‘lernen’”, aldus Mulder vandaag in dagblad TROUW.