verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
30 augustus 2013

Bericht met verzoek aan alle abonnees

Aan allen die op de verzendlijst van www.vbvinfo.nl staan maar geen lid zijn

Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgings-slachtoffers is een vereniging met leden die jaarlijks contributie betalen. Alle kosten ten behoeve van onze doelgroep worden betaald van die contributie. Normaal gesproken, zijn deze verenigingsinkomsten kostendekkend.    

Door de perikelen rond het gettofonds ontstaat er een buitengewone situatie. De juridische kosten die wij helaas moeten maken zijn niet gering. Om zeker te zijn dat de rechtsgang (zie alle informatie daarover op deze website) kan worden voortgezet en volbracht, worden diegenen die nog geen lid zijn, verzocht om dat nu te worden. Wij hebben uw solidariteit nodig!

VBV-leden betalen een contributie van € 35,00 per kalenderjaar. Met ingang van 1 januari 2014  is het contributiebedrag € 40,00.

Om lid te worden:
Op deze website vindt u een aanmeldingsformulier waarop u uw gegevens (naam-postadres-postcode en plaats) kunt in vullen en versturen.
U ontvangt daarna van het kantoor BWF (Boekhoudburo West-Friesland) een nota met acceptgiro voor de contributie 2013.
Het spreekt van zelf dat ook iedere donatie of extra gift welkom is. De bankrekening waarop u kunt storten is:
Volledige IBAN:  NL11ABNA0548017867 

In de hoop u binnenkort als lid van het VBV te mogen begroeten, verblijf ik namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Gerrie Goudeketting, administrateur