verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
9 april 2013

Aanpassing Wuv, Wubo en Buitengewoon pensioen

Nieuwe vaststelling op verzoek
De afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de SVB heeft op 2 april een brief verzonden aan ca. 5.400 cliënten met een Wuv- of Wubo-uitkering of een buitengewoon pensioen. Op grond van de bij de SVB bekende gegevens hebben de aangeschreven cliënten inkomsten uit niet-waardevaste pensioenen en/of krijgen zij in april 2013 te maken met de door verschillende Nederlandse pensioenfondsen eerder aangekondigde korting van hun pensioen.
Cliënten waarbij een aanvraag voor een nieuwe vaststelling van hun pensioen of uitkering niet kan worden toegekend, werden niet aangeschreven.
In het cliëntenmagazine ‘Aanspraak’ is eerder aandacht geschonken aan de mogelijkheid voor een nieuwe vaststelling. Ook in het komende juni-nummer zal opnieuw aandacht aan dit onderwerp worden geschonken. Neem bij vragen over de brief of dit onderwerp contact op met de SVB, afdeling V&O telefoonnummer (0)71 535 68 88.