verbond belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers

Wordt donateur
15 maart 2013

Informatie over plaatsing Stolpersteine

Informatie Stolpersteine
Regelmatig wordt er bij het VBV informatie gevraagd over het project ‘Stolpersteine’ van Gunter Demnig.

De gebruikelijke gang van zaken is als volgt:
Aanvraag en informatie voor Amsterdam moet worden gedaan bij:
Paul de Haan coördinator Amsterdam.
Email: struikelstenen.amsterdam@gmail.com
Bedrag per Stolpersteine €120,-.

Voor de rest van Nederland neemt u contact op met:
Anne Thomas, Email: international@stolpersteine.eu
 

Er moet altijd toestemming worden gevraagd aan de gemeente waar u de Stolpersteine wil laten plaatsen. Die toestemming moet u altijd zelf aanvragen met uitzondering van de stad Amsterdam.
Ook dient u de huidige bewoners van het huis waar deze Stolpersteine worden geplaatst, te informeren.

Voor overige vragen kunt u bij ons terecht.
Elders op deze site vindt u meer informatie over Stolpersteine.